நுண்ணறிவுடைய வடிவடைப்பு பற்றிய வழக்கு – நிகழ்ச்சி 3

 

நுண்ணறிவுடைய வடிவடைப்பு பற்றிய வழக்கு –
நிகழ்ச்சி 3

இயேசு திரைப்படம்

கிறிஸ்தவராவது எப்படி

நீங்கள் எப்படி கிறிஸ்தவராக முடியும்? கிறிஸ்தவர் என்பவர் இயேசுவை நம்பி அவருடைய பாதையை பின்பற்றுகிறவனாக இருக்கிறான். நீங்கள் கிறிஸ்தவர் என்பதை அறிந்துகொள்ள வேதம் உங்களுக்கு நேர்த்தியான பதில்களை அளிக்கிறது. கிளிக் செய்யவும்.

ஆடியோ பைபிள்